ในหลวง

 

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระเหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองสอ

ซื่ออสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม